hlavní strana   verze pro tisk   kontakt

Chortvatsko

vPrůvodce chorvatskem

Mapa Chorvatska

Ostatní destinace


Jižní Dalmácie | Příroda, památky

 

Korčula – Marco Polo

Nenechte si ujít návštěvu rodného domu Marca Pola v Korčule. Na místě dnešní Korčuly stála osada již ve 4. století př. n. l. Kvůli mezinárodně důležité strategické poloze ostrova se zde vystřídal velký počet různých vládců. Podle pověsti se v Korčule roku 1254 narodil slavný námořník Marco Polo. Jeho údajní potomci – rodina Polů – žijí dosud v Orebići na poloostrově Pelješac. Stará část Korčuly leží na vyvýšeném poloostrůvku spojeném s pevninou jen úzkou šíjí. Je ze všech stran obklopena hradbami ze 14.–16. století. Plocha starého města je 51 km². V době největšího rozkvětu Korčuly na území staré části města žily dokonce 4 tisíce lidí. Dnes na celé rozloze města (i s novými částmi) bydlí 3 300 obyvatel. Marco Polo se narodil roku 1254 v Korčule. Roku 1271 se vydal na cestu na východ, za tři roky dorazil do Pekingu, kde byl přijat do císařových služeb, a v Číně zůstal plných 17 let. Roku 1292 obdržel povolení k návratu do vlasti a v doprovodu princezny určené za manželku mongolskému vládci z dynastie Ílchánů v Persii se dostal do Hormuzu v Perském zálivu. Odtud se dostal roku 1295 přes Cařihrad do Benátek. V roce 1298, po bitvě mezi Janovany a Benátčany ve vodách Korčuly, se Marco dostal do janovského zajetí. Ve vězení nadiktoval vzpomínky ze svých cest svému spoluvězni Rusticellovi z Pisy. Po propuštění roku 1299 se vrátil do Benátek a stal se váženým obchodníkem. Zemřel dne 8. ledna 1324.