hlavní strana   verze pro tisk   kontakt

Chortvatsko

vPrůvodce chorvatskem

Mapa Chorvatska

Ostatní destinace


Marco Polo pochází z ostrova Korčula

MARCO POLONenechte si ujít návštěvu rodného domu Marca Pola na Korčule. Na místě dnešní Korčuly stála osada již ve 4. století př. n. l. Kvůli mezinárodně důležité strategické poloze ostrova se zde vystřídal velký počet různých vládců. Podle pověsti se na Korčule roku 1254 narodil slavný námořník Marco Polo. Jeho údajní potomci – rodina Polů – žijí dosud v Orebići na poloostrově Pelješac. Stará část Korčuly leží na vyvýšeném poloostrůvku spojeném s pevninou jen úzkou šíjí. Je ze všech stran obklopena hradbami ze 14.–16. století. Plocha starého města je 51 km2.

V době největšího rozkvětu Korčuly na území staré části města žily dokonce 4 tisíce lidí. Dnes na celé rozloze města (i s novými částmi) bydlí 3 300 obyvatel. Marco Polo se narodil roku 1254 na Korčule. Roku 1271 se vydal na cestu na východ, za tři roky dorazil do Pekingu, kde byl přijat do císařových služeb, a v Číně zůstal plných 17 let. Roku 1292 obdržel povolení k návratu do vlasti a v doprovodu princezny určené za manželku mongolskému vládci z dynastie Ílchánů v Persii se dostal do Hormuzu v Perském zálivu. Odtud se roku 1295 dostal přes Cařihrad do Benátek. V roce 1298, po bitvě mezi Janovany a Benátčany ve vodách Korčuly, se Marco dostal do janovského zajetí. Ve vězení nadiktoval vzpomínky ze svých cest svému spoluvězni Rusticellovi z Pisy. Po propuštění roku 1299 se vrátil do Benátek a stal se váženým obchodníkem. Zemřel dne 8. ledna 1324.